ORTAHİSAR KASABASIOrtahisar İç Anadoluda bir beldedir.Nevşehir ili’ne 15 km Ürgüp İlçesi’ne 5 km Göreme açık hava müzesine yakın bir yerdedir.Bölgede Kapadokyada İsa’dan Önce 1650-1620 yıllarında Hititler,1200 yılları Frigyalılar,657 Yılları Ligyalılar ve Persler,335 Yılları Mekadonya’ yılar,hatta Büyük İskenderin Avrupadan Asyaya geçerken Kapadokya’dan geçtiği görülür.27 Yıllarında Romalılar,İsa’dan sonra 547 Yıllarında İranlılar, 642 Yıllarında Araplar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılardır. Çevrenin adı Kapadokya “Katpatuta”Farsçadır.Güzel atlar memleketi Güzel atlar
yetiştirilirmiş.Ortahisar Kalesi Kalkolitik çağdan kalma İsadan önce 5500-3500 yılları bakır,demir ve tunç çağlarının başlangıcından sonra hattiler ve hititler tarafından oyulan damlar barınma yeri olarak kullanılmış zaman zaman kale baskınlara ve beylikler arası mücadelelere maruz kalmış son olarak Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un Fethinden sonra 1470 de İshak Paşayı Karaman meselesine halletmek için bölgeye gönderir.Ishak Paşa Askerleri ile birlikte Ürgüp(Başhisar)Kalesini alır.Ortahisar Kalesini bir türlü alamaz.Çünkü kalede yaşayanlar kapıyı Tıraz Taşı (Değirmen Taşı Gibi) ile kapatmışlar girmenin imkânı yok.Bu sefer Ishak kalesinden tünel (Lağım) açarak Ortahisar Kalesini alır.Sonra Uçhisar Kalesini aldıktan sonra Aksaray’a yürür.Yinede buradaki Karamanoğulları artık buradan Silifke ve dolaylarına göç etmişlerdir.Ortahisar Kalesi Türkiye için değil,Dünyada görülmeye değer bir Fenomendir.(Manzara) Benki büyük hisar diyeceğim.Anadolu
kaleleri ile meşgulum onun için yersiz bir şey söylemediğime eminim.1958 Nazmi Sevgen.1071 den sonra Horasandan Özbek Türklerinden 9 kardeş gelip Ortahisar’a yerleşmişler barınma yerleri çukur cami ve çevresi en büyükleri Hibe Dede imiş.Mezarı şimdi Kooperatif binası önünde idi.Eskiden buraları mezarlıktı.Hibe Dede Ortahisar’ın kurucusu olarak kabul edilir.Kaleye ikinci bir
tünelde Tığlı Sait’gilin evlerindedir.Bu tünel ile kaledekiler çaydan su alırlarmış.Ortahisar’ın adı Başhisar,Uçhisar Kalesinin ortasında olduğu için verilmiştir.Osmanlılar zamanında Damat İbrahimpaşa’nın ve 1.Abdulhamit döneminde arabusundan(Gülşehir) Kara Vezir Seyit Mehmet Paşa Sadrazam olmuş 2 yıl sadrazamlık yapmış çevrenin gelişmesi o zaman başlamış.

Çevremizde 3 tane sadrazam(Başbakan) yetişmiş olup onur verici bir durum.1.Damat İbrahim Paşa 2.Seyit Mehmet Paşa 3.Suat Hayri Ürgüplü. 2.Abdulhamit döneminde Ibrıkdar başı Hüseyin Galip Efendi, Tütüncü başı Ali Rıza Efendi, ve Kandilci başa Süleyman Efendiler hizmet vermişlerdir.Ibrıktar başa Hüseyin Galip Efendi 1892 de Vakıf bir kütüphane kurmuş Tütüncü başı Ali Rıza Efendide 1 okul yaptırmış 1892 de. Bu bina şimdi Kütüphane olarak kullanılmaktadır. Ortahisarda Kütüphane ve okuldan yetişenler Şair ve Hattatlar ve din adamları yetişmiş.Şairlerin şiirleri zaman zaman neşredilmektedir. 1.Şaban Oğlu Ali Yazıcı (Mahlası Hüsnüya) 2.Şaban Oğlu Mustafa Yazıcı(Mahlası Ferai) 3.Hacı İbrahim (Mahlası Fargı) 4.Kamili Özbeklerden 5.Celbi Celbilerden 6.Seyfi Tığlılardan 7.Gasti Gastilerden 8.Sadıki Tütüncü Başı Ali Rıza Efendi Okulun Hocasınıda göndermiş Süleyman Hoca Şairler,hattatlar yetiştirmiş Haydar Ali İsminde bir talebesi Tahtaya Padişahın Tuğrasını yaparken Hoca sınıfa girdiğinde Oğlum Haydar Ali’ Yapma; Bileğini keserler demiş. Yakın Tarihe kadar çevre köylere ve ilçelere hatta illere din adamları bu okuldan yetişenlerden ihraç edilmiştir.Ortahisar’dan.

ŞİRİN BELDE ORTAHİSAR:
Ortahisar’ımız Nevşehir İli’ne 15 km Ürgüp İlçesi’ne 5 km Göreme Açık hava müzesine 2 km uzaklıkta Nevşehir-Ürgüp Üzerinde şirin bir Kasaba’dır.Oldukça Meşhur olan kalesi,manastırları ve kiliseleri ile turizm yönünden ayrı bir yeri vardır. Ortahisar Kalesi geçmiş yıllarda hem stratejik hemde yerleşim amacı ile kullanılmıştır.Kış Mevsimi 4000 nüfus,yaz mevsimi 10.000 in üzerine çıkan insan nüfusuyla oldukça hareketli bir görünüm sergileyen Kasabamız tabiatın kendisine bahşettiği toprak yapısıyla hemen hemen tüm vadilerinde açılmış olan tabii soğuk hava depoları ile
kasaba halkına ve ülke ekonomisine büyük kazanç sağlamaktadır. Tabii soğuk hava depolarında muhafaza edilen kış mevsiminde elma patates ve nar gibi meyveler ile yaz mevsiminde muhafaza edilen narenciye türü meyvelerden limon,portakal,greyfurt 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kadar ve yeni mahsul çıkıncaya kadar muhafaza edilebiliyor.Bütün şehirlerde Ülkemizin ihtiyacını karşılamakla beraber  Dışarıya ihraç ta ediliyor. Kasaba halkının başlıca gelir kaynağı Turizm,Tabii soğuk hava depoculuğu,nakliyecilik ve dahili ticarettir.Yıllarca  göç veren kasabamız Şimdilerde dışarıdan göç almaktadır. Kendi evlatlarını gurbete gönderen Kasabamız şimdi başkalarına ekmek kapısı,yaşam hakkı tanımaktadır.İçimizde,ruhumuzda yer alan kasabamıza sahip
çıkalım.Rahmetli babam beni köyümüze gömün,gören bir yere, ben orada köyümü seyretmek istiyorum.Derdi.Hepimizin bir mezarı,eşi,dostu,akrabası ve hatırası vardır.Ortahisar’ımızda ve Ortahisar’ımıza ne gerekiyorsa her eksiğini belediye olarak gidermeye inancımız tamdır. Son dönemde Kasabamızda yapılan hizmetlere gelince; -Kale altındaki ilk belediye binası ve park yanındaki ikinci belediye binası ile hayırsever binaları restore edilerek yıkılmaktan kurtarılıp kasaba turizmine açıldı.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !